แนะนำ ขั้นตอน นำไปใช้งาน ที่เว็บไซด์ ของหน่วยงานท่าน

ทางเรา จะ Gen Code ออกมา 2 ลิงค์ ดังนี้

        ลิงค์ที่ 1 คือ ลิงค์ 

        https://www.oho888rssfeed.com/e-gp/rssfeed?deptId=6501203&deptToken=68da89efe0e834be586503dc8cc98b51&anounceType=W0 

        เป็นลิงค์แสดงเฉพาะ “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา” ของหน่วยงานท่าน ที่ได้ลง E-GP ของกรมบัญชีกลางไว้ ให้ท่านนำลิงค์นี้ ไปใส่ใน Module RSS Feed ของ Joomla หรือ Plugin RSS Feed ของ WordPress ตามรูปด้านล่างครับ

เมื่อ ดูที่หน้าเว็ป จะเป็นหน้าจอแบบนี้

        ลิงค์ที่ 2 คือ ลิงค์ 

        https://www.oho888rssfeed.com/e-gp/rssfeed/listing?deptId=6501203&deptToken=68da89efe0e834be586503dc8cc98b51  

        เป็นลิงค์ที่ใช้ แสดง ทุกรายการ ทุก หมวดหมู่ (ดังตัวอย่างด้านล่าง)

ให้ท่านสร้าง ปุ่ม เป็นคำว่า “ดูทั้งหมด” หรือ “ประกาศ E-GP จากกรมบัญชีกลาง” ดังรูปด้านบน

     ถ้าท่านไม่ต้องการให้แสดงชื่อลิงค์ของเรา ให้ท่านสร้างเป็น iFrame นำ Code ด้านล่างนี้ไปใช้ครับ

<iframe loading=”oho” src=”https://www.oho888rssfeed.com/e-gp/rssfeed/listing?deptId=6501203&deptToken=68da89efe0e834be586503dc8cc98b51” name=”iframe_a” height=”1000px” width=”100%” title=”Iframe”></iframe>

 

ก็จะได้ประกาศอยู่ภายในเว็บไซด์ของท่าน